ερμής στον υδροχόο

Ο Ερμής στον Υδροχόο θεωρείται ότι έχει έξαρση και επομένως λειτουργεί πολύ θετικά σ’ αυτό το ζώδιο που σχετίζεται με την πρωτοπορία, την εφευρετικότητα και τις καινοτομίες. Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα που περνά από το συγκεκριμένο ζώδιο, μπορούμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα που μας ταλαιπωρούν ή ακόμα καιΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ερμής στον Ταύρο

Ερμής στον Ταύρο Ο Ερμής στον Ταύρο βρίσκεται στο περιβάλλον της Αφροδίτης κι έτσι γίνεται πιο γλυκός και τρυφερός και μας βοηθά να βγάλουμε τα καλά μας συναισθήματα χωρίς ωστόσο να χάνουμε την αίσθηση της ευθύνης. Έτσι, αυτό το διάστημα επικοινωνούμε πιο ουσιαστικά, αν και κάποιες φορές η επιμονή καιΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ