Δίας στους Διδύμους

Στις 26 Μαίου, ο Δίας περνά στο ζώδιο των Διδύμων στο οποίο θα παραμείνει μέχρι τις 9 Ιουνίου 2025. Μετά λοιπόν από ένα χρόνο παραμονής του στον Ταύρο, που έστρεψε το ενδιαφέρον όλων μας στα οικονομικά και την οικονομία, το ενδιαφέρον μας μετατοπίζεται στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση, στα μέσα μαζικήςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ