8ος οίκος

Ο αστρολογικός χάρτης αποτελείται από δώδεκα οίκους. Κάθε οίκος από αυτούς αντιπροσωπεύει ένα πεδίο δραστηριότητας. Ο 8ος οίκος είναι αυτός που σχετίζεται με τις σεξουαλικές επιθυμίες αλλά και με τις βαθιές συναισθηματικές δεσμεύσεις, τις παράνομες σχέσεις, ή τις σχέσεις από τις οποίες δεν μπορούμε να αποκοπούμε. Φυσιολογικά, είναι το 8οΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ